Туганайлар

Татарстан

18+
2024 - Гаилә елы
Блог

Тырлау болононда - Давид Григорьев поэмасы

Тырлау болононда - Давид Григорьев поэмасы

1926 жылны кряшен поэты Давид Григорьев чын кряшен телендя жазган. Бу поэма Жöрöй ауылыныҥ Тырлау болоно (казерге Питрау жыйыны уздырылган урын) турында жазылган.

Жилбер-жилбер киля, жем-жем итя
Уйсыу жирдя болын ӱляне.
Ну, тӧшкяндя икян быйыл печян!
Бигряк жакшы Тырлау ӱляне!..

Хайран матур казер болон ӧстӧ:
Тӧрлӧ чячяк, тӧрлӧ ӱлянняр.
Кешеляр дя читтян чячяк тӧслӧ,
Тӧрлӧ-тӧрлӧ кейем кейгянняр.

Кырмыска кюк калык, болон тулы,
Ӓр кайсынын эше кулында
Армый-талмый эшлей ӓдям кулы,
Куныб-тӧнӧб жата болонда.

Кайсы чаж-чож чаба, кайсы жаный,
Кайсы мижасына чӧй кага,
Кайсы мижа жара, – ӱлчяб атлый,
Битляреннян гöрляб тир ага.

Меня мин дя килдем. Меня пайым,
Исянмесез, матур чячякляр!
Чалгым ӱткен. Кийрел, кюкрякяйем,
Сузылыгыз, кӧчлӧ белякляр!

Сау булыгыз, матур-асыл гӧлляр,
Ӱтте сезнен кыска гумерляр.
Инде сездян суҥгы жяш ӱлянняр
Сез кюрясе кӧннӧ кюрерляр!
II.
Уфф, тирлядем, – эссе… Эчем жана,
Бирче сыуны, Палый, эчейек…
Печян кибя. Тизряк жыйыйык та,
Ыуак ӧлӧш пайга кючейек.

Микулайлар инде богол сала
Питрунка да бӧгӧн бетерер.
Чабмаган пай мында бик аз кала,
Иртядян суҥ кӧтӧӱ кертелер.

Коро тота калык, жалт-жолт итя,
Кӧнӧ булса бик тиз жыялар:
Öч-дюрт кӧндя бӧтӧн эше бетя.
Киртя тотоб-нитеб куялар.

– Алла кыуат бирсен, Марый тютей!
Ӓйдя, жал итяргя килеб кит!
– Алла телягянеҥ бирсен, Кюпей!
Жал итеӱ дя киряк, эссе бик…

– Бигряк эссе бӧгӧн, бик арыта,
Бер болот жук, – ут кюк жандыра.
Эчямсеҥ сыу? Салкын чишмя сыуы.
Сыу булмаса халдян тайдыра…

Кырмыска кюк калык, батыр эшлей,
Кюб тя калмый, болон жыйыла…
Ай-гай, айгырыгыз матур кешней,
Жакшы буласысы тойола.

– Шӧкӧр, айгыр ӓйбят, анасы кюк:
Кешняӱеннян бигряк жӧрӧше.
Журтыуы бик жакшы, кӧчӧ дя кюб…
Сиксян тяҥкя биря кюреше…

– Сиксян тяҥкя!? Дурак, жӧзнӧ бирер!
Жӧз иллене сора син аннан:
Жӧзгя бирсяҥ кеше дурак дирер, –
Бик тиз ычкындырма кулыҥнан.

Атыҥ жакшы, матур: жирсяб кешней;
Бар да килгян: тӧсӧ, кюкряге…
Нигя жикся, шуны ӧзӧб эшлей…
Сатмаслык ат!.. Ну бит киряге…

Жарый, рахмят, Кюпей, киҥяшеҥя,
Бигряк рахмят салкын сыуыҥа:
Халляр кереб китте бар тӧшӧмя,
Рахмят жаусын жумарт кулыҥа!..
III.
Кӧн кыздыра, ут кюк; печян кибя.
Матур чюмяляляр тыуалар.
Тыуыу белян алар, атлар белян
Боголларга таба шыуалар.

Кичтян жяшняб торган жяш ӱлянняр
Сяняк-сяняк меня боголга.
Беттегез бит сез дя, матур гӧлляр!..
Караб торам такыр болонга!..

(1926 жыл) 

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев