Туганайлар

Татарстан

18+
2024 - Гаилә елы
Белемнек

Православиене данлау атна көненә үгет

Олы уразаның беренче атнакөнендә православиене данлыйлар.

Оло уразанын элекеге атнасына.
(Торжество Православия).
Эй туганнар! Бoгoн арыу Жыйын тярелярне кадерляргя, аларга жыгылыб башырырга тейешлекне искя тoшoря, шуnар кюря дя бoгoн чиркяyдя: “Эй изгелекле Алла Христосъ, жазыкларыбызны кичерсяn эйе диб теляб, кадерле oйoндя башырабыз; Yзеn булдырган кешелярне дошман коллогоннан коткарыр oчoн, Yз иркеннян качка кадакланган. Шуnар кюря Сиnа тау итеб aйтябез, эй дoньядягелярне коткарырга килгян Коткарыучыбыз, бар кешелярне дя Син тулы сoйoнoчлo иткян” диб, иман жырланды. Изгелекле Алла Христосъ, без жазыклыларны жолар oчoн, тяннянеб тыуыб, безнеn кюк кеше булыб, жир oстoндя калыкларны Алла Падшалыгына oндяб жoргян. Безнен oчoн азабланыб, качка кадакланган, yлеб oчoнчo кoнoндя терелеб тороб, безне жазыклардан дя мяnге азабтан да жолган. Шушы хатле изгелек кылгач, Ходай Христосныn кадерле тoсoня ничек башырмассыn. Аны ничек кадерлямяссеn?  Аnар башырырга да, кадерляргя дя тейеш шул. Ходайга шoкoр, бу жирдя, безнен падшалыкта изге тяреляргя башырган, аларны кадерлягян oчoн, беряyне дя кумыйлар да, какмыйлар да, aммя боронго заманнарда элгяреге падшалар багытында изге тяреляргя башырыучыларны, аларны кадерляyчелярне бик кысканнар, кайсын азаблаб, кайсын кыйнаб yтергянняр. Левъ Исаврянинъ, Константинъ Копронитъ, Өеофилъ, алардан бютян падшалар да изге тярелярне чиркяyлярдян дя, oйлярдян дя чыгарыб ташлатканнар, тяреляр урынына тoрлo кейекляр, кошлар сюрятен тoшoрoб куйганнар. Шулай итеб, ул багытта изге тяреляргя башырыучыларныn, аларны кадерляyчелярнеn тормошлары бик читен булган, азабтан, кыйыннан кан чишмя кюк аккан. Калдыгында, Ходай аларныn бик азабта, читеннектя торганнарын кюреб, Yз денен бетермяс oчoн, изге тярелярдян кюреб мыскыл иттермяс oчoн, шундый aшяке падшаларныn yзлярен дя жукка чыгарыб бетергян. 842-нче жылда тярелярне кадерсезляyче Өеофилъ атлы падша yлгян. Өеофилнын катыны Өеодора арыу тормошло катын булган. Ул ире урынына падшалык итеб торган чагында, патрiархъ Мефодийнын сюзен тыnнаб, yз падшалыгындагы калыкларга изге тяреляргя башырырга да, аларны кадерляргя дя роксят биргян. Шуннан суn, изге аталар бергя жыйылыб, изге тярелярдян мыскыл итеyчелярне, аларны кадерсезляyчелярне кагярляб, арыу Жыйыннан айырганнар. Аннары элгярегечя, изге тярелярне чиркяyляргя кертеб, бик кадерляб, бик ололаб, yз урыннарына куйганнар. Изге тярелярне чиркяyляргя бик ололок, зур сoйoнoч белян кертеyляре мына шушы бoгoнгo кoннo, оло уразаныn элекенче атна кoнoндя булган. Шуны искя алыб, бoгoн Христосъ денен тотоучылар изге тярелярне кадерляб, бяйрям итяляр.
Эй туганнар! Тярелярне бик кадерляргя тейеш; тяреляр белян чиркяyляр дя, торган oйляребезне дя Христосъ Аллабызныn, Анын изге Анасыныn тoсoня, жя бутян изгелярнеn тoсляреня карасак, без аларнын yзляре белян сoйляшкян кюк булабыз. Чын кюnелдян изге тярелярдян кюб кодрятле тoсляреня башыргач, кешеляр чирляреннян тoзяляляр, кайгы касряте, абтраганнар жoдягяннекляре китя.
Марiя Египетская Изе Кыз Марiянын жактырылыб тора торган тoсoн бер кюреyе  белян жoдяб китеб, кюnеленя куркыныч тoшoб, тяyбягя киля. Жаман, азгы тормошон ташлаб, арыу Жыйын oйряткянчя тора башлый. Оло князъ Владимiръ, дoнья бетясе, калдык сорауны тoшoргян тярене кюргяч, Христосъ дененя кергян.
Шуnа кюря тярелярне бик кадерляргя, алар каршысына куркыныч белян тороб, чын кюnелдян теляк итергя тейеш. Алай булса да, тярелярне кюб кодрят чыкса да без аларны тейешлечя кадерлей алмыйбыз. Кюбебез тяреляр карышында тейешлечя келяy итя алмыйбыз. Без алар алдында, аn белян теляк итеб торорга тейеш, кюnел кюзегез белян геня торорга тейеш. Аннары да, изгелярнен да ачыуын китермейче, хатер калдырмыйым дисягез, oйлярегездяге тярелярне кадерляб торогоз, тузаннардан aлдян-aле сoртoб, yрмякюч ояларын жыйыб торогыз. Тяре алдыннан ynгя бютян бер нястяне дя куймагыз. Тяре алдында, тяреляр белян жорт иясе тoсен куймагыз, ул тярелярне сансыз итеy була. Аннары тагын, туганнар, бик кюбегез, oйгя кергяч, бyрек салыб, oйдяге тяреляреня караб, кач кылыб башырмый, aммя бyреген салмыйча утырыб, изгелярне дя, жортны да саннамый. Бу эшляр бердя жарамый. Aгяр дя изгелярнен катерлярен калдырмыйча oйoгoздя дя бyрек белян утыра кюрмягез. Бyрек белян керсягез дя, иn элек бyрегегезне салыб, тяреляргя таба караб, кач кылыб башырыгыз, аннары чыкканчы, жалан баш утырыгыз, шулай итсягез, Алланын да, изгелярнен дя кюnеллярен табыб, yзегезгя изгелек, жортогозга дяyлят табырсыз.
Эй туганнар! Алай булгач, без тярелярне бик кадерляб, аларга тейешлечя сагылыб, башырыб торогоз. Aгярдя Алла тoслярен кадерляб юк житкермягян булсагыз Аллага тяyбягя килегез. Шушы уразада Христосъ тoсo карышысында да, жя бютян ayлеяляр тoсляре карышысында да жазыкларыгызга yкенегез. Тяреляр карышысында чын кюnелдян инялеб тороучылар aр-кайчан да сораганнарын алганнар. Изне Нифонтъ жяш чагында бик азгын булган, тяyбягя килеб тoзялереня дя ышаныб бетмягян. Бер бик жакын ибтяше киnяшенчя, бер табкыр, ул yзен yзе келяy итяргя кoчляб кушкан кюк кушыб, кояш чыгышына таба караб, келяy итя башлаган. Шул чакта аnар кинят караnгы шяyля кюренгян, шунда ул куркыуыннан чирлей башлаган. Иртягесен Нифонтъ чиркяyгя барыб, Изге Кыз Марiя тoсo карышысына да бик озак келяy иткян. Келяy иткян чагында, тяредяге Изге Кыз Марiянеn тoсo жылмайыб жибяргянне кюргян. Мыны кюргяч, Нифонтъ сoйoнoб киткян. Аннары ул Алла Анасыныn тoсoн убеб, тяyбягя килеб, кылган жазыкларына yкеня башлаган. Шулай итеб, калдыгында ayлеялек алган.
Эй туганнар! Изге тярелярдян булган бютян кодрятляр дя бик кюб, аларны санаб та, жазыб та бетерер хял жук, шуnар кюря аларны бик кадерляб, бик ололаб торойок. Ходай Христосъ тoсo карышысына булса да, Изге Кыз Марiя тoсo карышысында булса да, куркыныч белян тороб, шул тярегя тoшoрoлгян изгенен yзеня инялейек, шулай итсяк, телягян телякляребезне Ходай кабыл алыр, сораган нястяляребезне барысын да бирер. Аминь.

Фото: Тихвин чиркәве группасы

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Керәшен дөньясындагы яңалыкларны ВКонтакте, Телеграм-каналда карап барыгыз. 

Хәбәрләрегезне 89172509795 номерына "Ватсап" аша языгыз.

Telegram-канале
Подробнее: http://tuganaylar.ru/news/novosti/aybagyru-byt
Telegram-канале
Подробнее: http://tuganaylar.ru/news/novosti/aybagyru-bytсоциаль челтәрләрендәге группалардан укып, белеп барыгыз.

Оставляйте реакции

3

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев