Туганайлар

9 нчы августь - Арыу Жыйын оло азабка чыдаучы, тöзятеӱче изге Пантелеймонны искя ала

Эй азабка чыдаучы, эй тöзятеӱче Пантелеймонь! Изгелекле Аллага инял, жаннарыбызга жазыкларын кичереб бетерсен ейе

Тропарь: 4 нче кöй. 

"Эй азабка чыдаучы, эй тöзятеӱче Пантелеймонь! Изгелекле Аллага инял, жаннарыбызга жазыкларын кичереб бетерсен ейе".

Зурлау:

"Эй азабка чыдаган изге Пантелеймонь, сине зурлыйбыз,Христось öчöн кюргян азабларыҥны да кадерлейбез". 

Жаннарыбызга, тянняребезгя саулык, тазалык, чисталык сораб Изге оло азабланыучы тöзятеӱче Пантелеймонга иняля торган иман:

"Эй Христосныҥ жараулысы ,Аныҥ öчöн азабка чыдаучы, кюб изгелекле тöзятеӱче Пантелеймонь! Мин жазыклы мяндяҥне кызган, минем ыҥгырашыб äйткян инялеӱ ауазымны эшет, жаннарыбызны да, тянняребезне дя тöзятеӱче кюктяге Аллабыз Христосныҥ кюҥелен жомошат, мине интектеря торган бу жаман чирдян мине тöзятсен эйе. Мин бар кешелярдян дя бигеряк жазыклыныҥ жараусыз теляген кабыл ал, миҥа дяӱлятле килеӱеҥ белян кил, жазык жараларымнан жирянмя, изгелек майыҥнны   сöртöб мине тöзят; жаным, тянем сау тороб, Алланыҥ дяӱлятле булышыуы белян торасы кöнняремдя тяӱбя итеб, Аллага жараулы тороб ӱткярсям эйе, гӱмеремне арыу тороб бетерергя тейеш булсам ыйы. Эй Алланыҥ жараулысы! Алла Христоска инял, синеҥ жаклауыҥ белян Ул тянемя сауыгыу, жаныма котолоу бирсен эйе". 

Нравится
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Осталось символов: