Туганайлар

Татарстан

18+
2024 - Гаилә елы
Белемнек

Тройсыннан соң 27-нче атнага үгет

Бервакыт Христос синагогада өйрәткән. Бу үгет үзгәртелмичә, керәшенчә бирелә; отец Павел Чурашов әзерләде.

Троицадан суn 27-нче атнага.

Бер чакта Iисусъ Христосъ бер синагогада oйряткян. Анда ун сигез жылдан бирле эчендя aлсезлек тыны торган бер катын бар икян, ул шуннан тартышкан икян, тoз тора алмый икян. Iисусъ аны кюреб, Yз катына дяшеб алыб, аnар aйткян: “Эй катын, син инде aлсезлегеnнян котоласыn, дигян. Аннары анын oстoня кулларын салган, ул шул сяттюк тoзялгян дя Алланы данный башлаган.
Эй туганнар, бу катын ун сигез жыл тартышыб, тoз тора алмаса да, саны, гяyдясе кешенеке кюк булмаса да, сызланыуы да, азабы да бик каты булса да, бяйрям кoннo oйoндя утырыб уздырмаган, aммя бютян кешеляр, сау-таза кешеляр белян синагога, теляк жортона, Алла сюзлярен сoйлей торган урынга барган, анын шул Алла сюзлярен эшетмей каласы килмягян, aммя бар уйы, кюnеле белян анда укыганны, сoйлягянне тыnнаб, жанын Ходай ашамныгы белян тукландырыб, кюnеленя тынычлык табыуны сoйгян. Алла сюзлярен чын кюnелдян сoйгянгя кюря, Алладан зур изгелек алырга да тейешле булган. Ходай Iисусны yз кюзляре белян кюреб, Анын Аллалык сюзлярен эшетеб, Христосъ анын oстoня кулларын салыу арткылы, ул сауыгыб китеб, элгярегечя yзеня тазалык алган.
Аллага шoкoр, ул багыттагы кешеляр шикелле, aле казерге заманда да шулай Алла сюзлярен укыуны сoйoб, жя укыганны кюnел биреб тыnнаучылар жук тoгoл, aммя бар. Бик кюб кеше атна кoннярне, бяйрям кoннярне гня тoгoл, эш кoннярне дя иртя белян келяy итеб туктаганнан суn, бер-аз Алла княгялярен укыб, жанын Ходай сюзляре белян тукландырырга багыт табадыр, андый кешеляр шул Алла сюзлярен укыуны, жя укыганны тыnнауны бар эштян дя артык кюреб, жаннарына да, тянняреня дя тынычлык табалар, эшлярен дя кеше белян бергя эшляб бетеряляр; андый кешелярнен эшлярен Алла алга жибяря шул. Шулай тороб гумер уздырыучылар турысында Ходай былай aйткян: “Алла сюзлярен тыnнаб, аны кылыучылар бик бахетле,” дигян.
Эй туганнар, aгяр дя уйлаб тикшереб карасагыз, андый кешелярнен бик бахетле икяннярен yзегез дя белерсез. Нейлектян аларны бик бахетле дирергя жарый икян? Шунныктан, алар ней житте сюзляр сoйляшкянне тыnнамыйлар, кюnел аздыра торган, уйны, исябне боза торган урыннарга бармыйлар, aммя Алла сюзлярен укыб, жя укыганны тыnнаб, жаннарын, тяннярен жазыкландырмый калалар; aшяке, азгын сюзляр эшетеy урнына, Алла сюзлярен эшетеб, тормошларын Алла алдында таза кoйo саклыйлар. Алла сюзлярен сoйгян кеше, yзе дя Аллада тора шул. Ул Ходай жулыннан гня жoрoб, Аллага барыуны, Ул кушканча тороуны гна уйлый шул.
Дoнья тормошонын сагышларына гня бяйлянеб, мал арттырыу турысында гна уйлаучылар, кюnеллярендя шуны гна исяблейляр, кешегя дя шуны гна сoйляшяляр, минем бар уйым, исябем байлыкка кергян, аны ташлаб, бyтянне уйлар халем жук диб, yзлярен-yзляре Алладан биздеряляр. Aммя Алла сюзлярен эшетеyче, аны тыnнаучы кеше алай булмый. Ул  Алла княгялярендяге сюзлярне кярязле балдан да татлыга куйыб, аны дoнья матурлыгыннан, aр-бер байлыктан артыкка санаб, уйы, кюnеле белян жугары кютярелеб, минем сoйoнoчoм мында, бу жазыклы дoньядя тoгoл, aммя кюктя, Алла Ходайнын Yзендя арыу эшляр кылыб, Алла иркен кылыб тороуда диб, yлгяч аласы мяnге рахятлекне уйлый.
Алла сюзлярен сoйгян кеше, бу дoньядя дя yзен-yзе сак тотоб, Ходай бойорокларынча гна торорга тырыша, дoрoслoкнo, сoйoyлекне, тазалыкны, изгелекне, тюземнекне, кечелекне, татыулыкны гна уйлый, анын шуларны кыласы килеб, жаны, тяне белян Ходайга атлыгыб тора. Алла сюзлярен сoйoб, аны кюnел биреб укыучы кеше, бютянняргя  дя бик пайдалы кеше була. Андый кеше жакшы ата, жакшы ана була, балаларына да, кюршеляреня дя кючергеч биря, жя мыnар, жя тегеnяр Алла сюзлярен эшетергя, aлдян-aле чиркяyгя бара, шулай итеб, эше белян дя, сюзе белян дя aр-кемгя кюб пайда китеря. Алай булгач, андый кешелярне бик бахетле кешеляр диб ничек aйтмяссеn? Yзляре дя арыу, изге тороб, кешегя дя арыулыкны, изгелекне гня эстягяч, аларны ничек мактамассыn? Мактарга да жарый шул.
Алай булса да, Алла сюзляре укыудан, жя укыганны тыnнаудан жаныбызга да, тянебезгя дя пайда кюб булса да, кюб кеше аны укыуны сoймoй, сoйoy тoгoл, кюnел дя салыб карамый. Ул нейлектян алай икян? Алар жауабны былай биряляр: укыр ыйым, жя укыганны да тыnнар ыйым, тик бердя багыт табмыйым, анын белян кoн yткярсям, бютян эшлярем каласы, минем шул эшем бик кюб, дей. Жук, аларнын былай aйтеyляре дoрoс тoгoл. Уйлаб карагыз aле шундый кешеляр бяйрям кoннярне гня тoгoл, эш кoннярендя ней хатле багытны тик тороб уздыралар, жя кюршесеня кереб, жя урымга чыгыб, жя oйoндя утырыб, ней житте сюзляр сoйляшеб, Алла бойорокларына карышы киля торган эшляр эшляб, гумерлярен уздыралар. Алай булгач, андый кешелярнен укымаганнаклары, атна кoннярне, бяйрям кoннярне чиркяyгя жoрмягяннекляре багыт табмаганнан тoгoл, aммя жалкаулыктан, кюnел салмаганныктан гна була. Ходай турысын исяблямягяннектян гня тормошлары бозола. Aгяр дя укырга, жя укыганны тыnнарга, жя чиркяyгя жoрoргя дяртеn жук икян, yзеnне-yзеn дяртляндерергя тырыш, ашау, эчеy yтмей башласа, ничек булса да yткезергя тырышкан кюк, мыnар да шулай тырыш. Гумерен дoньялек oчoн гня, байлык машагате артыннан гна жoрoб уздырыучыларга бик жаман булыр, кюктя буласы рахятлек oчoн бердя тырышмаганнар мяnге утта азабланыр. Белеб торогыз, кюзляребез жомолоб, салкын кабергя кютяреб алыб барганда, бар байлыгыбыз да, бар кыуанычыбыз да, малларыбыз да жирдя калыр, берсен дя салыб бармабыз, тик арыу, изге эшляребез гня yзебез белян Алла карышысына барыр.
Шулай, туганнар, aгяр дя Алла карышысында арыу, изге эшляребез белян барыйык дисяк, Алла княгялярен укырга, жя укыганны кюnел салыб тыnнарга, Алла жорто арыу чиркяyгя aлдян-aле жoрoргя кюnел салыб, yзебезне-yзебез дяртляндерейек, Аллага карышы киля торган эшлярдян туктаб, арыулыкны кыла башлыйык. Шулай итсяк, Ходай безне ач та, жалангач та итмяс, yлгяч тя Yз изгелегеннян буш калдырмас. Алла княгялярен укыб, анын сюзляреня ышаныучыларны  Алла бер чакта да ташламый. Аминь.

Фото: Тихвин чиркәвенең ВК группасыннан. 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Керәшен дөньясындагы яңалыкларны ВКонтакте, Телеграм-каналда карап барыгыз. 

Хәбәрләрегезне 89172509795 номерына "Ватсап" аша языгыз.

Telegram-канале
Подробнее: http://tuganaylar.ru/news/novosti/aybagyru-byt
Telegram-канале
Подробнее: http://tuganaylar.ru/news/novosti/aybagyru-bytсоциаль челтәрләрендәге группалардан укып, белеп барыгыз.

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев