Туганайлар

Арыу Жыйын Алла Анасы Изге Кыз Марiяныҥ Новгородь каласында билге кюрсятеӱен ололой

10 декабрь - Арыу Жыйын Алла Анасы Изге Кыз Марiяныҥ Новгородь каласында билге кюрсятеӱен ололой

Тропарь 4 кöй:

"Эй Алланы Тыудырган иҥ Таза Кыз, без Сине ӱтя алмаслык койма диб, кодрятлярнеҥ чишмясе диб табыб, карышы килеӱчелярнеҥ чиреӱлярен жиҥябез, шуҥар кюря Сиҥа инялябез: калаҥа тынычлык бир, безнеҥ жаннарыбызга оло изгелек бир диб".

Кондакь: 4 кöй

"Кадерле тöсöҥнöҥ билгесен без мяндяляреҥ бяйрям итеб, эй Алланы Тыудырган Кыз, аныҥ арткылы карышыучыларга карышы искиткеч жиҥеӱлекне Ӱз калаҥа биргянгя кюря, Сиҥа ышаныб äйтябез: эй Христианнарны макталдырыучы Кыз, сöйöн диб".

Зурлау:

"Эй изге Кыз Сине зурлыйбыз, эй Алла сайлаган изге, Сине кадерлейбез, Сиҥа ышаныб килеӱчелярне äр-тöрлö чирляреннян коткарасыҥ".

Нравится
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Осталось символов: